...

De auteurs hebben een placebogecontroleerde, dubbelblinde studie uitgevoerd bij 167 vrouwen met een CIN 2/3 met een HPV-16- of HPV-18-infectie. 125 patiënten hebben 3 intramusculaire injecties van VGX-3100 gekregen en 42 patiënten een placebo. VGX-3100 is een "therapeutisch" plasmidevaccin gericht tegen HPV-16, HPV-18 en de eiwitten E6 en E7 dat werd ontwikkeld door de firma Inovio. 36 weken na de eerste injectie werd een regressie van de CIN vastgesteld bij 48,2% van de behandelde patiënten en bij 30% van de vrouwen van de placebogroep (p = 0,034). De HPV-DNA-spiegel was onmeetbaar laag geworden bij meer dan 40% van de vrouwen die het vaccin hadden gekregen, tegen slechts bij 10% van de patiënten in de placebogroep. Het vaccin werd goed verdragen. De enige bijwerking die vaker is opgetreden in de behandelde groep, was een erytheem op de prikplaats. Dit is de eerste studie die de werkzaamheid aantoont van een niet-lokale medische behandeling voor precancereuze letsels van de baarmoederhals. Nieuwe studies zijn nodig om de duur van het gunstige effect te evalueren, om de onschadelijkheid van VGX-3100 te bevestigen (of te ontkrachten) en om het vaccinatieschema te verbeteren om de efficiëntie ervan te verhogen.