...

Na een mediane follow-up van 32,2 maanden (IQR 27,4-38,3) verbeterde de atezolizumabbehandeling de ziektevrije overleving in vergelijking met de best mogelijke klassieke ondersteuningsmaatregelen: men noteerde ziektevrije overlevingsvoorvallen bij 173 (39%) van de 442 patiënten in de atezolizumabgroep en bij 198 (45%) van de 440 in de controlegroep (HR voor ziektevrije overleving 0,79 (0,64-0,96; p=0,020). De driejaars ziektevrije overleving bedroeg 56% in de atezolizumabgroep en 49% in de controlegroep. Bijwerkingen van eender welke graad traden op bij 459 (93%) van de 495 patiënten in de atezolizumabgroep en bij 350 (71%) van de 495 in de controlegroep. Voorvallen van graad 3 of 4 traden op bij 108 patiënten (22%) in de atezolizumabgroep en 57 patiënten (12%) in de controlegroep en voorvallen van graad 5 bij acht patiënten (2%) die behandeld werden met atezolizumab en bij drie patiënten (1%) in de controlegroep.Behandelingsgerelateerde bijwerkingen traden op bij 335 (68%) van de 495 patiënten, (53 patiënten (11%) met graad 3 of 4) in de atezolizumabgroep. De meest voorkomende atezolizumabgerelateerde bijwerkingen waren hypothyroïdisme bij 53 patiënten (11%), pruritis bij 43 patiënten (9%), en huiduitslag bij 40 patiënten (8%). Behandelingsgerelateerde ernstige bijwerkingen kwamen voor bij 37 patiënten (7%) in de atezolizumabgroep. Atezolizumabgerelateerde bijwerkingen van graad 5 traden op bij vier patiënten (1%; myocarditis, interstitieel longlijden, multipel orgaandysfunctiesyndroom, en acute myeloïde leukemie). Atezolizumab diende te worden onderbroken omwille van nevenwerkingen bij 90 patiënten (18%), meestal ten gevolge van pneumonie, hypothyroïdisme, en gestegen aspartaataminotransferase (1% elk). 256 patiënten (52%) in de atezolizumabgroep en 47 patiënten (9%) in de controlegroep vertoonden immuungemedieerde bijwerkingen. Het betrof een ernst van graad 3 of 4 bij 39 patiënten (8%) in de atezolizumabgroep en bij drie patiënten in de controlegroep. Immuungemedieerde nevenwerkingen van graad 5 betroffen pneumonie en myocarditis. Felip, E., Altorki, N., Zhou, C. et all: Adjuvant atezolizumab after adjuvant chemotherapy in resected stage IB-IIIA non-small-cell lung cancer (IMpower010): a randomised, multicentre, open-label, phase 3 trial. Lancet 2021; 398: 1344-57. Published Online September 20, 2021. https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(21)02098-5.