...

De patiënten werden willekeurig in drie groepen ingedeeld: luisteren naar de favoriete livemuziek van de patiënte voor de chirurgie, luisteren naar de favoriete opgenomen muziek en geen muziek voor chirurgie. Het luisteren naar live- of opgenomen muziek voor de operatie verminderde de angst significant met respectievelijk 28 en 27 punten in vergelijking met de gewone werkwijze. Er was geen verschil in de nood aan anesthesie tussen de groepen die muziektherapie kregen, en de controlegroep. De tevredenheidsscores waren hoog in alle groepen. Er was geen verschil in hersteltijd tussen de tussen de groepen die muziektherapie kregen, en de controlegroep, maar de patiënten die naar livemuziek hadden geluisterd, herstelden sneller dan de patiënten die naar opgenomen muziek hadden geluisterd.