...

De auteurs hebben vastgesteld dat het roken van één pakje sigaretten per dag gemiddeld 150 mutaties in de longcellen veroorzaakt per jaar. Ook andere organen worden getroffen. De studie leert dat het roken van één pakje per dag gemiddeld 97 mutaties per jaar veroorzaakt in de larynxcellen, 39 in de farynxcellen, 23 in de cellen van de mondholte, 18 in de blaascellen en zes in de levercellen.De auteurs hebben minstens vijf mechanismen ontdekt waarlangs sigaretten het DNA beschadigen. Het frequentste is een mutatiehandtekening die al bij alle kankers wordt teruggevonden. Roken blijkt een cellulaire klok te versnellen die voortijdig mutaties aanbrengt in het DNA.Alexandrov LB et al. Mutational signatures associated with tobacco smoking in human cancer Science 2016; 354: 618-622. DOI: 10.1126/science.aag0299