...

Van de 2.021 patiënten in de studie vertoonden 285 (14%) bij MRI nog een andere kanker, die niet was gezien bij de mammografie. Bij 73 van die 285 patiënten bracht de MRI minstens één extra kanker in beeld in een andere kwadrant dan het kwadrant waarin een borstkanker was gevonden bij mammografie. Bij 17 (23,3%) van de 73 patiënten waren die multicentrische kankers groter dan de kanker die bij mammografie was gedetecteerd. De multicentrische kankers die bij MRI werden ontdekt, waren bij 25% van de 73 patiënten groter dan 1 cm.