Na een follow-up van 42 maanden bedroeg de geraamde totale overleving 70% bij de vrouwen die ribociclib hadden gekregen boven op de hormoontherapie, en 46% bij de vrouwen die enkel een hormoontherapie hadden gekregen. Dat is in wezen de boodschap die we moeten onthouden van de gegevens over de totale overleving van de internationale, gerandomiseerde fase 3-studie MONALEESA-7, die werden gepresenteerd door Sara A Hurvitz et al. (J Clin Oncol 37, 2019 (suppl; abstr LBA1008).

Ter herinnering, de MONALEESA-7-studie werd uitgevoerd bij 672 niet-gemenopauzeerde vrouwen met een nog niet behandelde, HER2-negatieve, hormoongevoelige borstkanker in een gevorderd stadium. De studie heeft ribociclib, een CDK4/6-antagonist, vergeleken met een placebo boven op een klassieke hormoontherapie bestaande uit gosereline plus een aromataseremmer (letrozol of anastrazol) of tamoxifen. De mediane progressievrije overleving, het primaire eindpunt, bedroeg 23,8 maanden bij de vrouwen van de ribociclibgroep en 13,0 maanden bij de vrouwen van de placebogroep (HR = 0,55, p < 0,0001) (D Tripathy et al. Lancet Oncol. 2018; 19: 904-15)

Op ASCO 2019 werden de resultaten gepresenteerd van de tweede van de drie vooraf gespecificeerde analyses. De tweede analyse werd uitgevoerd eind november 2018 na registratie van 192 sterfgevallen (ribociclib 83, placebo 109) tijdens een mediane follow-up van 34,6 maanden (met een minimum van 28 maanden).

Op het ogenblik van de analyse werden 173 patiënten (26%) nog altijd behandeld met ribociclib (n = 116, 35%) of placebo (n = 57, 17%). Op het ogenblik van de analyse was de mediane totale overleving nog niet bereikt in de ribociclibgroep; in de placebogroep bedroeg die 40,9 maanden. Dat stemde overeen met een significante daling van het overlijdensrisico met ongeveer 30%. De overleving werd geraamd op respectievelijk 70% en 46%.

De geraamde totale overleving was vergelijkbaar met ribociclib plus een aromataseremmer (70%) en met ribociclib plus tamoxifen (71%), maar in de placebogroep was er wel een duidelijk verschil: 55% in de groep die werd behandeld met een placebo plus tamoxifen, en 43% in de groep die werd behandeld met een placebo plus een aromataseremmer.

ASCO 2019, Chicago 31 mei-4 juni.

Na een follow-up van 42 maanden bedroeg de geraamde totale overleving 70% bij de vrouwen die ribociclib hadden gekregen boven op de hormoontherapie, en 46% bij de vrouwen die enkel een hormoontherapie hadden gekregen. Dat is in wezen de boodschap die we moeten onthouden van de gegevens over de totale overleving van de internationale, gerandomiseerde fase 3-studie MONALEESA-7, die werden gepresenteerd door Sara A Hurvitz et al. (J Clin Oncol 37, 2019 (suppl; abstr LBA1008). Ter herinnering, de MONALEESA-7-studie werd uitgevoerd bij 672 niet-gemenopauzeerde vrouwen met een nog niet behandelde, HER2-negatieve, hormoongevoelige borstkanker in een gevorderd stadium. De studie heeft ribociclib, een CDK4/6-antagonist, vergeleken met een placebo boven op een klassieke hormoontherapie bestaande uit gosereline plus een aromataseremmer (letrozol of anastrazol) of tamoxifen. De mediane progressievrije overleving, het primaire eindpunt, bedroeg 23,8 maanden bij de vrouwen van de ribociclibgroep en 13,0 maanden bij de vrouwen van de placebogroep (HR = 0,55, p < 0,0001) (D Tripathy et al. Lancet Oncol. 2018; 19: 904-15) Op ASCO 2019 werden de resultaten gepresenteerd van de tweede van de drie vooraf gespecificeerde analyses. De tweede analyse werd uitgevoerd eind november 2018 na registratie van 192 sterfgevallen (ribociclib 83, placebo 109) tijdens een mediane follow-up van 34,6 maanden (met een minimum van 28 maanden).Op het ogenblik van de analyse werden 173 patiënten (26%) nog altijd behandeld met ribociclib (n = 116, 35%) of placebo (n = 57, 17%). Op het ogenblik van de analyse was de mediane totale overleving nog niet bereikt in de ribociclibgroep; in de placebogroep bedroeg die 40,9 maanden. Dat stemde overeen met een significante daling van het overlijdensrisico met ongeveer 30%. De overleving werd geraamd op respectievelijk 70% en 46%.De geraamde totale overleving was vergelijkbaar met ribociclib plus een aromataseremmer (70%) en met ribociclib plus tamoxifen (71%), maar in de placebogroep was er wel een duidelijk verschil: 55% in de groep die werd behandeld met een placebo plus tamoxifen, en 43% in de groep die werd behandeld met een placebo plus een aromataseremmer.ASCO 2019, Chicago 31 mei-4 juni.