...

Er zijn drie doelgroepen voor terugbetaling. Het gaat om de volgende indicaties:1. De patiënt heeft osteogeïntegreerde implantaten die terugbetaald zijn via de verstrekking 312756-312760. Dat gebeurde omwille van een ernstige functionele en psychosociale handicap ten gevolge van een ernstige beendermutilatie na tumorresectie van de maxilla en/of mandibula, orofaciale osteoradionecrose of anodontie van de blijvende tanden.2. Er zijn tanden verloren gegaan of er is sprake van meerdere, ernstige tandafwijkingen wegens een 'graft-versus-host'-reactie in het orofaciaal gebied na stamceltherapie.3. Er zijn tanden verloren gegaan of er is sprake van meerdere, ernstige tandafwijkingen ten gevolge van chemotherapie en/of radiotherapie voor de 12e verjaardag.Opdat de patiënt terugbetaling zou krijgen voor de verstrekkingen, moet de tandarts de terugbetalingsregels en de 'non-cumul'-regels respecteren. De nomenclatuur voorziet ook een specifieke terugbetaling in geval van overlijden van de patiënt of in geval van onderbreking om dwingende medische redenen.Aangezien het gaat om dure verstrekkingen moet de tandarts ze verplicht attesteren via de papieren derdebetalersregeling en is er geen persoonlijk aandeel of supplement voor de patiënt, zelfs niet als een niet-geconventioneerde tandarts ze uitvoert.Om de terugbetaling in orde te brengen, stuurt de tandarts het ingevulde getuigschrift voor verstrekte hulp, samen met het specifieke kennisgevingsformulier, naar de verzekeringsinstelling van de patiënt. Het kennisgevingsformulier en een bijhorende beslisboom kunnen gedownload worden op de website van het Riziv. Meer informatie via deze link.