...

De studie werd uitgevoerd bij patiënten uit vier risicogroepen, die een behandeling kregen volgens het risico. Deze studie betreft 49 patiënten uit de laagrisicogroep. De studie werd uitgevoerd bij patiënten van 21 jaar of jonger met een histologisch bewezen hepatoblastoom stadium I of II zonder 100% zuiver foetale stadium I of kleincellige, ongedifferentieerde histologie, een verhoogd serumalfafoetoproteïnegehalte (> 100 ng/ml), een complete resectie op het ogenblik van de diagnose, die geen chemotherapie of een andere behandeling voor het hepatoblastoom hadden gekregen.De patiënten hebben twee cycli chemotherapie van 21 dagen gekregen binnen 42 dagen na de resectie. De chemotherapie bestond in cisplatine 100 mg/m² per dosis of 3,3 mg/kg per dosis bij kinderen < 10 kg in 6 uur op dag 1 en fluoro-uracil 600 mg/m² per dosis of 20 mg/kg per dosis bij kinderen < 10 kg op dag 2 en vincristine 1,5 mg/m² per dag tot een maximale dosis van 2 mg of 0,05 mg/kg per dag bij kinderen < 10 kg op dag 2, 9 en 16. Het primaire eindpunt was de evenementvrije overleving zoals geëvalueerd door de onderzoeker. Conform het protocol werd het primaire eindpunt geanalyseerd zes jaar na de rekrutering.De mediane follow-up bij de 49 evalueerbare patiënten was 42 maanden. De evenementvrije overleving bedroeg 92% na vier jaar en 88% na vijf jaar. Twee patiënten (4%) hebben operatieve complicaties (gallek) ontwikkeld.De frequentste graad 3- en graad 4-bijwerkingen waren febriele neutropenie (14%), infectie (8%), diarree (8%) en neutropenie (6%). Eén patiënt (2%) heeft ototoxiciteit ontwikkeld. Geen enkele patiënt is gestorven aan de behandeling.Katzenstein HM et al. Minimal adjuvant chemotherapy for children with hepatoblastoma resected at diagnosis (AHEP0731): a Children's Oncology Group, multicentre, phase 3 trial. The Lancet oncology 20: 5; 719-727, MAY 01, 2019. DOI:https://doi.org/10.1016/S1470-2045(18)30895-7. https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(18)30895-7/fulltext