...

Het verdict 'kanker' viel in het totaal voor 33.267 mannen en 28.750 vrouwen. Bij mannen voeren prostaat- (8.663), long- (5.616) en colon- en rectumkanker (4.556) de top drie aan. Bij vrouwen wordt de tabel aangevoerd door borstkanker (9.908). Ook hier vervolledigen colon- en rectumkanker (3.738) en longkanker (2.215) de top drie. Opmars De afgelopen jaren daalde de incidentie van longkanker bij mannen met 1 % per jaar, van hoofd- en halskanker met 1,1 % per jaar en van blaaskanker met 0,4 % per jaar. De incidentie van colorectale kanker steeg met 1 % per jaar. Sinds 2005 daalt de incidentie van prostaatkanker elk jaar met 3,3 %. De incidentie van prostaatkanker was het hoogst in West-Vlaanderen voor de PSA-screening werd ingevoerd en bleef er ook het hoogst nadat mannen getest konden worden. Bij vrouwen steeg het aantal gevallen van colorectale kanker met 1,4 % per jaar. Longkanker en melanoom kenden een forse opmars, met respectievelijk 5,9 % en 4,5 % per jaar.