...

De studie werd uitgevoerd bij vrouwen die tussen januari 2016 en juli 2018 werden gerekruteerd in centra in Tsjechië, Duitsland, Italië, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. De vrouwen werden in twee groepen ingedeeld. De eerste groep telde 360 vrouwen, van wie 176 vrouwen met een epitheliale ovariumkanker en 184 controlevrouwen (115 gezonde vrouwen en 69 vrouwen met goedaardige gynaecologische aandoeningen). De tweede groep telde 220 vrouwen, van wie 109 vrouwen met een kiemcelmutatie van het BRCA1-gen zonder ovariumkanker en 11 vrouwen zonder mutaties van het BRCA1- of het BRCA2-gen (97 gezonde vrouwen en 14 vrouwen met een goedaardige gynaecologische aandoening). Stalen van de baarmoederhals en de vagina werden in twee groepen ingedeeld naargelang lactobacillen ≥ 50% van de species in de cervicovaginale microbiota uitmaakten (community type L) of < 50% (community type O).In de eerste groep vertoonden vrouwen van 50 jaar of ouder vaker een type O-microbiota dan vrouwen jonger dan 50 jaar. In de tweede groep vertoonden vrouwen jonger dan 50 jaar met een BRCA1-mutatie vaker een type O-microbiota dan de controlevrouwen van dezelfde leeftijd na correctie voor zwangerschap (ooit).In beide groepen was de correlatie tussen een community type O-microbiota en ovariumkanker of BRCA1-mutatie sterker bij de jongere vrouwen. René NR et al : Association between the cervicovaginal microbiome, BRCA1 mutation status, and risk of ovarian cancer: a case-control study. The Lancet Oncology (2019) Gepubliceerd op 9 juli 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/S1470-2045(19)30340-7; https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(19)30340-7/fulltext