...

Bij multivariate analyse van 735 gevallen is het panel van zes micro-RNA's een significante onafhankelijke voorspeller gebleken (HR = 3,79, p < 0,0001). Het panel heeft een significant hogere prognostische precisie dan onverschillig welke klinische of pathologische risicofactor (p < 0,0001 vs. individuele factoren, p = 0,042 versus een combinatie van risicofactoren), de mate van herstel van mismatches (p < 0,0001) of de individuele enkelvoudige miRNA's (p < 0,0001 vs. elk). Dat panel van zes miRNA's is dus een betrouwbare prognostische factor en een voorspeller van recidief van de ziekte bij patiënten met een stadium II-colonkanker. Misschien kan op grond daarvan worden voorspeld welke patiënten baat zullen vinden bij een adjuvante chemotherapie.