...

De prevalentie van MGUS was bijna tweemaal hoger bij de brandweerlieden dan in een controlegroep: 7,63 gevallen van MGUS per 100 brandweerlieden tegen 4,34 gevallen in de controlegroep.De vorsers hebben ook de 16 gevallen van multipel myeloom geanalyseerd die tussen 12 september 2001 en 1 juli 2017 werden gediagnosticeerd bij de blanke brandweerlieden van New York die hulp hadden geboden bij het WTC. De gemiddelde leeftijd op het ogenblik dat de diagnose werd gesteld, was 57 jaar, dus 12 jaar minder dan de gemiddelde leeftijd waarop de diagnose van multipel myeloom in de hele VS wordt gesteld.Door het stof in aerosolvorm van de ingestorte torens werden de brandweerlieden van New York en de andere eerstehulpverleners blootgesteld aan bijzonder hoge concentraties van polychloorbifenylderivaten (PCB's), polycyclische aromatische koolwaterstoffen, dioxines, asbest en andere kankerverwekkende stoffen en aan de dieseluitlaatgassen van de zware machines die werden ingezet bij de redding en de recuperatie tijdens de daaropvolgende tien maanden.Landgren 0 et al. Multiple Myeloma and Its Precursor Disease Among Firefighters Exposed to the World Trade Center Disaster. JAMA Oncol. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 26 april 2018. doi:10.1001/jamaoncol.2018.0509. https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/fullarticle/2678962