...

Deze dubbelblinde fase III-studie werd uitgevoerd bij 151 patiënten in vijf Japanse centra. De patiënten werden gerandomiseerd naar een behandeling met metformine 250 mg/d (n = 79) of een placebo (n = 72). De patiënten werden gestratificeerd volgens het centrum, de leeftijd, het geslacht en de body mass index. Na een jaar werd een endoscopie uitgevoerd bij 71 patiënten in de metforminegroep en bij 62 patiënten in de placebogroep. Bij 38,0% van de patiënten in de metforminegroep (95% betrouwbaarheidsinterval 26,7% - 49,3%) en bij 56,5% van de patiënten in de placebogroep (95% BI = 44,1% - 68,8%) werden hyperplastische poliepen en adenomen vastgesteld (risicoverhouding [RR] 0,67, p = 0,034). Adenomen werden teruggevonden bij respectievelijk 30,6% (95% BI = 19,9%-41,2%) en 51,6% (95% BI = 39,2% - 64,1%; RR = 0,60, p = 0,016) van de patiënten. In het totaal werden 44 poliepen (37 adenomen en 7 hyperplastische poliepen) gedetecteerd in de metforminegroep en 66 poliepen (59 adenomen en 7 hyperplastische poliepen) in de placebogroep (mediaan aantal poliepen = 0 vs. 1, p = 0,041, en mediaan aantal adenomen 0 vs. 1, p = 0,037). Bij 11% van de patiënten zijn bijwerkingen opgetreden, telkens graad 1-bijwerkingen.