...

Deze studie werd uitgevoerd bij 2 groepen van meer dan 100 000 patiënten, die gedurende 5 jaar werden gevolgd. Tijdens die follow-up werden 1010 precancereuze of kwaadaardige letsels ontdekt in de groep waarin eerst een HPV-test werd uitgevoerd, en 701 in de groep waarin eerst een cytologisch onderzoek werd uitgevoerd. De hazard radio van CIN1-letsels was 1,53 (95% betrouwbaarheidsinterval 1,33 tot 1,78). De hazard ratio van CIN2-letsels was 1,32 (1,09 tot 1,59), die van CIN3-letsels of adenocarcinomata in situ 1,32 (1,09 tot 1,59) en die van baarmoederhalskanker tot slot 0,81 (0,48 tot 1,37). Het cumulatieve percentage detectie bedroeg 0,0057 bij de vrouwen van 25-34 jaar die werden gescreend met een HPV-test, en 0,0046 bij de vrouwen van diezelfde leeftijd bij wie een screening werd uitgevoerd met een klassiek uitstrijkje. Bij de vrouwen ouder dan 35 jaar bedroeg het cumulatieve percentage respectievelijk 0,0022 en 0,0017. J.N. (referentie: Leinonen M.K. et coll. BMJ. 2012;345:e7789)