...

De auteurs hebben de gegevensbanken MEDLINE, PsycINFO, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature en de Social Sciences Citation Index uitgepluisd om de studies terug te vinden die de geestelijke gezondheid hebben onderzocht bij vrouwen die borstkanker hadden overleefd (≥ 1 jaar), in vergelijking met vrouwen zonder kanker.Ze hebben 60 studies gehandhaafd voor hun analyse. In 33 van de 38 studies over depressie was de incidentie van depressie hoger bij de vrouwen die borstkanker hadden overleefd. Het verschil was statistisch significant in 19 van de 33 studies, in 6 op de 7 studies met een klinisch gediagnosticeerde depressie (hazard ratio 1,06 tot 2,04), in 3 van de 4 studies met antidepressiva (hazard ratio 1,16-2,06) en in 13 van de 31 studies die de depressieve symptomen hebben gemeten.In 17 van de 21 studies over angst was de incidentie van angst hoger bij de vrouwen die borstkanker hadden overleefd. Het verschil was statistisch significant in 11 van de 17 studies, in 2 van de 4 studies gebaseerd op klinische symptomen of het voorschrijven van anxiolytica (hazard ratio 1,06 tot 2,00) en in 8 van de 17 studies waarin evaluatieschalen werden gebruikt om de angstsymptomen te evalueren.Vrouwen die borstkanker hadden overleefd, vertoonden statistisch significant meer en vaker symptomen van neurocognitieve disfunctie in 18 van de 24 studies, seksuele disfunctie in 5 van de 6 studies, slaapstoornissen in 5 van de 5 studies, aan stress gerelateerde stoornissen of posttraumatische stressstoornis in 2 van de 3 studies, zelfmoord in 2 van de 2 studies (stijging met 37% en 60% in vergelijking met de controlegroep), somatisatie in 2 van de 2 studies, bipolaire stoornis in de enige studie ad hoc en obsessieve-compulsieve stoornis in de enige studie ad hoc.Carreira H et al. Associations Between Breast Cancer Survivorship and Adverse Mental Health Outcomes: A Systematic Review. JNCI: Journal of the National Cancer Institute, djy177. Gepubliceerd op 7 november 2018. https://doi.org/10.1093/jnci/djy177; https://academic.oup.com/jnci/advance article/doi/10.1093/jnci/djy177/5164282?searchresult=1