...

Mutaties van SF3B1 blijken inderdaad gepaard te gaan met gunstige prognostische kenmerken zoals een jongere leeftijd (p = 0,003), weinig ongedifferentieerde epitheloïde cellen (p = 0,003) en minder metastasering (p = 0,1). Die mutaties vertonen een omgekeerde correlatie met prognostisch ongunstige factoren zoals een klasse 2-transcriptoom (p = 0,002), verlies van chromosoom 3 (p = 0,001) en een mutatie van BAP1 (p = 0,002). De frequentie van metastasering is hoger bij patiënten met mutaties van BAP1 (p<0,0001). (referentie: Harbour JW et al. Nat Genet. 2013;45:133)