...

"Recente meer uitgebreide onderzoeken tonen aan dat de link tussen covid-19 en kanker niet zo rechtlijnig is", verduidelijkt prof. Peter Van Dam, medisch coördinator gynaecologische oncologie (UZA ) die hierover zopas een studie afrondde. "Kankerpatiënten hebben inderdaad vaak een verzwakt immuunsysteem. Om na te gaan of dit hen effectief meer kwetsbaar maakt voor besmetting met het coronavirus, zijn we gedurende de periode van maart tot mei Antwerpse kankerpatiënten gaan testen op de aanwezigheid van antilichamen. Antilichamen tonen een eerdere besmetting met het coronavirus aan. De resultaten waren opmerkelijk. Kankerpatiënten waren verhoudingsgewijs niet meer getroffen dan anderen. Met andere woorden kanker lijkt hen niet extra vatbaar te maken voor covid-19. Andere factoren liggen aan de basis van zo'n verhoogd risico zoals een bepaalde genetische aanleg of een zwaar verstoord immuunsysteem."Actieve tumoren en bloedkankersKankerpatiënten die de afgelopen maanden getroffen werden door covid-19, vertoonden ook niet automatisch ernstiger symptomen of een verhoogd risico op overlijden. Prof. Peter Van Dam : "We moeten hierbij een duidelijk onderscheid maken binnen de groep kankerpatiënten. Bij mensen met erg actieve tumoren, diverse uitzaaiingen en bij hematologische kankertypes (bloedkankers zoals leukemie) bleek het immuunsysteem veel sterker verstoord. Daardoor kon het virus feller tekeergaan. Het is deze groep die na besmetting meer kans maakte op zware complicaties zoals nood aan beademing, intensieve zorgen en coma. Ook de kans op overlijden lag hoger. Het coronavirus is voor deze fragiele patiënten vooral een extra risicoverhogende factor, zoals ook de hittegolf of een griepinfectie dat is."Bij de overige kankerpatiënten - mensen met relatief kleinere tumoren, of beperkte tumoren, andere kankertypes enzovoort - stelden de onderzoekers daarentegen geen duidelijk verhoogd risico op ernstige complicaties vast. "Ook het blijven volgen van behandelingen zoals chemo- of immunotherapie maakte hen niet meer vatbaar voor besmetting of complicaties. Er was dus geen reden om hun zorg of behandeling uit te stellen of af te breken. Met uitzondering van de zwaar toxische en sterk immuunonderdrukkende therapieën, werden alle behandelingen dan ook zoveel mogelijk voortgezet. Precies het stoppen van behandelingen zou een veel groter effect op de gezondheid hebben."