...

In 2012 heeft de groep van dr. Ariel Roguin (Haïfa, Israël) negen gevallen van hoofd- en halskanker in die populatie gerapporteerd. Nu hebben ze 36 gevallen gepresenteerd bij 28 interventionele cardiologen, twee elektrofysiologen en zes interventionele radiologen. Het ging vooral om multiforme glioblastomen (50%), astrocytomen (7%) en meningiomen (14%). Ze hadden gedurende gemiddeld 23 jaar (spreiding 12-32 jaar) in katheterisatiezalen gewerkt waarin ze werden blootgesteld aan ioniserende stralen. Ter herinnering, de beschermingskledij beschermt de borstkas en de schildklier, maar niet het hoofd. Tijdens de stralingsprocedures wordt het bovenste gedeelte van het lichaam van interventionele cardiologen niet beschermd, de rest van het lichaam wel. Die zone krijgt naar schatting 20 - 30 mSv per jaar, dus tien keer meer dan de borstkas, die wel wordt beschermd. Het linkergedeelte van het hoofd wordt tweemaal meer blootgesteld dan de rechterhelft doordat de cardioloog rechts van de patiënt staat tijdens de procedure en de stralingsbron links. Van 30 tumoren was de ligging (links of rechts) bekend. In de overgrote meerderheid van de gevallen (86%) betrof het een tumor aan de linkerzijde. In een niet-geselecteerde populatie komt hoofd- en halskanker even vaak links als rechts voor.