...

Ze benadrukken dat er moet worden gestreefd naar rookstop zodra de diagnose wordt gesteld en onmiddellijk na de operatie om een relaps te voorkomen. M.E. (referentie: Simmons VN et al. Cancer. 2012;doi:10.1002/cncr.27880)