...

Op dit ogenblik lopen niet minder dan 513 klinische onderzoeksstudies naar nieuwe geneesmiddelen in de Belgische onderzoekscentra, waarvan 317 gefinancierd door de farmaceutische industrie. Bovendien werden vorig jaar 15 geneesmiddelen voor de behandeling van kanker goedgekeurd voor terugbetaling. We bespreken dit onderwerp uitgebreid in het editorial van de volgende BON.