...

Hoofd- en halskanker is de zevende meest frequente kanker in Europa. Het komt half zo vaak voor als longkanker, maar twee keer zo veel als cervixkanker. Ondanks de ernst en de stijgende prevalentie is bij het grote publiek vaak weinig bekend over de ziekte en hebben patiënten vaak een slechte uitkomst: 60% van de personen met hoofd- en halskanker vertoont lokaal gevorderde ziekte bij de diagnose en 60% van de in een gevorderd stadium gediagnosticeerde patiënten sterft binnen de vijf jaar. Bij diagnose in een vroeg ziektestadium is er echter 80% tot 90% kans op overleving. De Make Sense Campaign wil de awareness rond hoofd- en halskanker verhogen en de perspectieven van patiënten uiteindelijk verbeteren. Daarbij zet de actie in op educatie rond ziektepreventie - risicofactoren zijn immers roken, alcoholgebruik en hpv-besmetting - en over alarmtekens en symptomen. Belangrijk is dat patiënten zich tijdig aanbieden en tijdig worden doorverwezen. Onder meer in het UZ Gent, UZA, AZ Sint-Jan Brugge en CHU Namur kunnen patiënten deze week terecht bij informatiestandjes voor de nodige uitleg en een eventuele doorverwijzing.