Positieve resultaten met Giotrif® bevestigd tijdens ESMO 2016

Positieve resultaten met Giotrif® bevestigd tijdens ESMO 2016

persbericht - Onlangs zijn tijdens het ESMO-congres in Kopenhagen (Denemarken) de nieuwe resultaten gepresenteerd van het longkankeronderzoek LUX-Lung 7. De nieuwe gegevens ondersteunen het bestaande bewijs van de LUX-Lung 7 studie. Uit de resultaten van LUX-Lung 7 bleek dat afatinib (Giotrif®, een tweedegeneratie-TKI) beter is dan gefitinib (eerstegeneratie-TKI) bij de eerstelijnsbehandeling van patiënten met EGFR-mutatiepositieve, niet-kleincellige longkanker in gevorderd stadium.

Praxbind® terugbetaald sinds 1 september 2016

Praxbind® terugbetaald sinds 1 september 2016

Boehringer Ingelheim is verheugd u te melden dat Praxbind® (idarucizumab) sinds 1 september 2016 in België terugbetaald is. Voor patiënten bij wie de werking van Pradaxa® onmiddellijk ongedaan moet worden gemaakt wegens een noodsituatie bewerkstelligt Praxbind® een onmiddellijke, volledige en aanhoudende neutralisatie van de anticoagulerende werking van Pradaxa®.1