...

De vorsers hebben de gegevens geanalyseerd van 763.256 screeningmammografieën uitgevoerd tussen 2007 en 2017. Bij 3.944 patiënten werd bij screening een borstkanker ontdekt. De auteurs hebben de gegevens dan verder uitgepluisd om het aantal kankers en het type kanker te evalueren bij vrouwen van 75 jaar of ouder. 76.885 patiënten (10%) van de patiënten in de studie waren 75 jaar of ouder. De gemiddelde leeftijd van die patiënten was 80,4 jaar.In het totaal werden 645 borstkankers gediagnosticeerd bij 616 patiënten, dus een incidentie van 8,4 per 1.000 onderzoeken in de groep van de 75-plussers. In 82% van de gevallen ging het om een invasieve borstkanker (waarvan 63% graad 2 of 3). Chirurgische behandeling was mogelijk voor 98% van de kankers.Destounis et al. Screening Mammography: There is Value in Screening Women Aged 75 and Over. Annual Meeting of the Radiological Society of North America (RSNA 2018) (Abstract SSA01-04). https://press.rsna.org/timssnet/media/rsna/pdf/ALL-abstracts-LH-2018.pdf