...

Het risico op ontwikkeling van bepaalde bloedkankers correleert vooral met de leeftijd waarop de diagnose werd gesteld, de familiaire relatie met de patiënt met bloedkanker (ouder, broer of zus) en het aantal eerstegraadsverwanten met een maligne bloedziekte.Eerdere studies hebben aangetoond dat eerstegraadsverwanten van patiënten met bloedkanker zelf ook een hoger risico lopen. Dit is de grootste en volledigste studie die daar ooit over werd uitgevoerd. De auteurs hebben daarvoor de gegevens doorgenomen van bijna 16 miljoen mensen in de Zweedse familie-kankergegevensbank, van wie 153.115 patiënten met een bewezen bloedkanker en 391.131 eerstegraadsverwanten. Zo hebben de vorsers het familiaire risico op alle vormen van bloedkanker in kaart kunnen brengen.De gevallen met een familiaire link waren goed voor 4,1% van alle diagnosen van bloedkanker. De hoogste relatieve risico's waren de relatieve risico's op hodgkinlymfoom, lymfoplasmocytair lymfoom en mantelcellymfoom. Het familiaire risico was ook erg hoog voor polycytemie, myelodysplasie en essentiële trombocytemie. Bij bepaalde bloedkankers hing het risico af van de leeftijd van het familielid met bloedkanker, van de verwantschap (ouder, broer of kind) en van het aantal eerstegraadsverwanten met bloedkanker.Sud A et al: Analysis of 153,115 patients with hematological malignancies refines the spectrum of familial risk. Blood 2019:blood.2019001362; https://doi.org/10.1182/blood.2019001362; http://www.bloodjournal.org/content/early/2019/08/07/blood.2019001362?sso-checked=true