...

EUROCARE-5 is een retrospectieve studie van de gegevens van 560.444 patiënten van minstens 15 jaar met één van de 11 maligne bloedziekten uit 20 Europese landen. Tussen 1997-1999 en 2006-2008 is de vijfjaarsoverleving gecorrigeerd voor de leeftijd in heel Europa gestegen (p < 0,0001 voor de tendens tenzij anders vermeld): van 42,0% naar 55,4% bij een diffuus grootcellig B-cellymfoom, van 58,9% naar 74,3% bij een folliculair lymfoom, van 32,3% naar 54,4% bij chronische myeloïde leukemie, van 50,1% naar 61,9% (p = 0,0038) bij acute promyelocytenleukemie, van 75,1% naar 79,3% bij een hodgkinlymfoom, van 66,1% naar 69,0% bij chronische lymfatische leukemie, van 29,8% naar 39,6% bij multipel myeloom, van 29,8% naar 41,4% bij acute lymfatische leukemie/lymfoom, van 12,6% naar 14,8% bij acute myeloïde leukemie en van 70,3% naar 74,9% bij andere myeloproliferatieve syndromen (met uitsluiting van chronische myeloïde leukemie). De driejaarsoverleving bij myelodysplastische syndromen daarentegen is niet significant verbeterd: 48,9% in 2003-2005 en 48,8% in 2006-2008 (p = 0,5010). De overleving is licht verbeterd in Zuid-Europa, meer in het Verenigd Koninkrijk en het meest in Noord-, Midden-, en Oost-Europa. De overleving in Oost-Europa blijft echter lager dan in de andere regio's. Zo bedroeg het relatieve risico op overlijden aan een maligne bloedziekte over een periode van vijf jaar in Oost-Europa 1,04-2,01 in vergelijking met het risico in het Verenigd Koninkrijk.