...

Claudines zijn een familie van eiwitten die zeer belangrijk zijn om de onderlinge samenhang tussen de cellen van een weefsel te handhaven. Claudine-18 wordt gecodeerd door het CLDN-18-gen. CLDN-18.2 is een genetische variant van dat gen, die in veel tumoren wordt teruggevonden, vooral bij maagkanker. Enkel chemotherapie versus chemotherapie plus antilichaam Salah-Eddin Al-Batran (Frankfurt am Main, Duitsland) heeft een fase 2-studie gepresenteerd met IMAB362, een vertegenwoordiger van een nieuwe klasse van monoklonale antistoffen tegen claudine 18.2. "Claudine 18.2 wordt sterk tot expressie gebracht bij maagkanker en adenocarcinoom van de slokdarm-maagovergang. Wij denken dat de helft van de patiënten met een gevorderde maagkanker in aanmerking zou kunnen komen voor de nieuwe behandeling", legde de specialist uit. IMAB362 is een chimere antistof met een zeer hoge specificiteit voor claudine 18.2. Studies hebben aangetoond dat die antistof meerdere werkingsmechanismen heeft: een antistofafhankelijke cellulaire cytotoxiciteit, cytotoxiciteit door activering van het complementsysteem en in combinatie met chemotherapie heeft de antistof een immunomodulerend effect op de micro-omgeving van de tumor. 730 patiënten met maagkanker of een kanker van de slokdarm-maagovergang die nog geen chemotherapie hadden gekregen voor hun gevorderde kanker, hadden erin toegestemd om aan de studie deel te nemen. 478 patiënten werden uitgesloten van wie 362 omdat de kanker niet het CLDN18.2-gen vertoonde of te weinig claudine 18.2 tot expressie bracht. Uiteindelijk hebben 246 patiënten aan de studie kunnen deelnemen. De patiënten werden in drie groepen ingedeeld. De eerste groep (n = 84) kreeg een behandeling met EOX (epirubicine 50 mg/m² en oxaliplatine 130 mg/m² op d1 en capecitabine 625 mg/m² 2x/d van d1 tot d21). De tweede groep (n = 77) kreeg diezelfde behandeling met daarbovenop IMAB362 800 mg/m² als oplaaddosis en daarna 600 mg/m². De derde groep kreeg EOX en IMAB362 1.000 mg/m². Het primaire eindpunt was de progressievrije overleving. Betere overleving De mediane PFS bedroeg 4,8 maanden met EOX en 7,9 maanden met EOX+IMAB362, dus een daling van het risico op progressie met 53% (95% BI 0,35-0,78; p = 0,0001). De totale overleving bedroeg 8,4 maanden met EOX en 13,2 maanden met EOX+IMAB362 (HR = 0,51; 95% BI 0,28-0,73; p = 0,0001). De patiënten werden gestratificeerd volgens de expressie van CLDN18.2. De patiënten met een expressie ≥ 2 in meer dan 70% van de tumorcellen reageerden nog beter op IMAB362. De mediane PFS in die subgroep bedroeg 7,2 maanden met de combinatietherapie en 5,6 maanden met EOX alleen (HR = 0,36; p < 0,0005). De mediane totale overleving bedroeg 16,7 maanden bij de patiënten die werden behandeld met EOX+IMAB362, en 9 maanden bij de patiënten die werden behandeld met EOX alleen (HR = 0,45; p ≤ 0,0005).Het responspercentage bedroeg 39% bij de patiënten die werden behandeld met EOX+IMAB362, en 25% bij de patiënten die werden behandeld met EOX alleen. Het percentage patiënten met een complete respons was ook hoger bij behandeling met IMAB362: respectievelijk 10,4% en 3,6%. Omgekeerd was het percentage ziekteprogressie groter in de controlegroep: 11,9% vs. 5,2%. "IMAB362 werd door de patiënten vrij goed verdragen", zei Salah-Eddin Al-Batran. De frequentste bijwerkingen in de IMAB362-groep waren braken, vooral graad 1/2 (55,8%), en neutropenie, vooral graad 3/4 (32,5%). IMAB362 is de eerste antistof die gericht is tegen claudine 18.2. Begin 2017 zal een fase 3-studie worden gestart. In afwachting daarvan denken de auteurs van de FAST-studie dat IMAB362 de PFS en de totale overleving significant kan verhogen en dat de combinatie met EOX door de patiënten goed wordt verdragen.Referentie: Salah-Eddin Al-Batran et al. FAST: An international, multicenter, randomized, phase II trial of epirubicin, oxaliplatin, and capecitabine (EOX) with or without IMAB362, a first-in-class anti-CLDN18.2 antibody, as first-line therapy in patients with advanced CLDN18.2+ gastric and gastroesophageal junction (GEJ) adenocarcinoma. ASCO 2016 Abstract LBA4001.