...

De onderzoekers zijn tot die conclusie gekomen na analyse van de gegevens van 96.196 gemenopauzeerde vrouwen die hadden deelgenomen aan het Women's Health Initiative (WHI) van 1993 tot 1998 en die werden gevolgd tot in juli 2013. De auteurs hebben het risico op ontwikkeling van nierkanker geanalyseerd naargelang van de consumptie van lycopeen en andere micronutriënten met antioxiderende eigenschappen zoals luteïne, vitamine C en vitamine E. Lycopeen is een tetraterpeen van de familie van de carotenoïden en meer bepaald van de carotenen. Tijdens de follow-up kregen 240 vrouwen nierkanker. De incidentie van nierkanker was 39% lager bij de vrouwen die meer lycopeen hadden ingenomen, dan bij de vrouwen die er weinig hadden gegeten (p = 0,015). Met andere micronutriënten werd geen significant verband vastgesteld. Een zoutarme, lycopeenrijke voeding kan helpen om nierkanker te voorkomen. We herinneren er verder ook aan dat de consumptie van lycopeen het risico op borst- en prostaatkanker verlaagt.