...

De onderzoekers hebben de gegevens geanalyseerd van 3.640.229 kankerpatiënten in de SEER-gegevensbank (Surveillance, Epidemiology, and End Results) en hebben de sterfte aan zelfmoord onderzocht bij kankerpatiënten en bij patiënten met long-, prostaat-, borst- of colorectale kanker. Over een periode van 40 jaar hebben 6.661 kankerpatiënten zelfmoord gepleegd.Het zelfmoordpercentage was 60% hoger bij kankerpatiënten dan in de algemene bevolking. Het zelfmoordpercentage was 420% hoger bij patiënten met longkanker, 40% hoger bij patiënten met colorectale kanker, 20% hoger bij patiënten met borstkanker en ook 20% hoger bij patiënten met prostaatkanker.Bij patiënten met longkanker correleerden de volgende factoren met een hoger zelfmoordrisico: hogere leeftijd, weduwnaar/weduwe, weigering van chirurgische behandeling en bestaan van metastasen.Rahouma M et al. Lung cancer patients have the highest malignancy-associated suicide rate in USA: a population based analysis. ATS 2017 International Conference. Washington DC May 19-24 2017. Abstract# 8321. https://eurekalert.org/pub_releases/2017-05/ats-aac051517.php