...

Lobulaire borstkanker is goed voor 10 tot 15% van alle vormen van borstkanker en is het op één na meest frequente histologische subtype, na canalaire kanker (80%). Lobulaire bo Uit de studie is gebleken dat er vaker dan bij canalaire kanker wijzigingen optreden in het gen voor de oestrogeenreceptor of in de genen die betrokken zijn bij de regeling daarvan. Men denkt dat die mutaties gepaard gaan met een respons op of resistentie tegen de verschillende hormoontherapieën en dat ze de keuze van de hormoontherapie kunnen beïnvloeden. Bovendien vonden de wetenschappers vaker mutaties in de HER2- en HER3-genen en ontdekten ze dat mutaties in het HER2-gen gepaard gaan met een hoog risico op recidief op korte termijn. De identificatie van die specifieke genomische afwijkingen wijst erop dat patiënten met een lobulaire borstkanker baat kunnen hebben bij een andere therapeutische benadering dan patiënten met andere vormen van borstkanker, terwijl ze nu dezelfde behandeling krijgen.