...

De PACT-studie is een gerandomiseerde, multicentrische, gecontroleerde studie met twee behandelingsgroepen die een oefenprogramma onder toezicht van 18 weken heeft vergeleken met de gebruikelijke zorg bij 204 patiënten met borstkanker en 33 patiënten met colonkanker die een adjuvante behandeling kregen waaronder chemotherapie. De oefeningen onder toezicht omvatten 60 minuten matige tot intense aerobe training twee keer per week plus 30 minuten lichamelijke activiteit thuis drie dagen per week.De auteurs van de studie hebben vastgesteld dat de kankerpatiënten van de interventiegroep minder klaagden van lichamelijke vermoeidheid na vier jaar dan de patiënten die de gebruikelijke zorg hadden gekregen (- 1,13, 95% betrouwbaarheidsinterval - 2,45 tot 0,20, effect size [ES]) = 0,22). Na vier jaar namen de patiënten van de interventiegroep ook significant meer matige tot intense lichaamsbeweging (141,77 min. per week: 95% BI 95%, 1,31 - 281,61; ES = 0,22) dan de patiënten die de gebruikelijke zorg hadden gekregen. De patiënten die hadden deelgenomen aan het oefenprogramma, verklaarden dat ze tijdens de adjuvante behandeling gemiddeld 90 minuten matige tot intense lichaamsbeweging per dag hadden genomen. Bij de patiënten die de gebruikelijke zorg hadden gekregen, was dat 70 minuten. May AM et al. Four-year effects of physical exercise during adjuvant treatment on fatigue and physical activity in breast and colon cancer patients. Cancer Survivorship Symposium (CSS) Advancing Care and Research. Abstract 99, gepresenteerd op 16 februari 2018. https://meetinglibrary.asco.org/record/157818/abstract