...

Libtayo® is een volledig humaan monoklonaal antilichaam met als doelwit de programmed cell death-1 receptor (PD-1). Het is momenteel de enige door EMA goedgekeurde systemische behandeling in monotherapie voor volwassen patiënten met gemetastaseerd of lokaal gevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom die niet in aanmerking komen voor curatieve chirurgie of curatieve radiotherapie.De aanbevolen dosis is 350 mg elke drie weken toegediend als intraveneus infuus gedurende 30 minuten. De behandeling kan worden voortgezet tot ziekteprogressie of onacceptabele toxiciteit optreedt. De therapie, enkel voor gebruik in het ziekenhuis, dient te worden gestart door en onder toezicht te staan van ervaren specialisten op het gebied van kankerbehandeling.De terugbetaling kan worden toegestaan voor hernieuwbare periodes van maximaal 12 maanden, telkens op basis van een elektronische aanvraag ingediend via het e-Healthplatform door de arts-specialist met ervaring in kankerbehandeling.De terugbetalingsmodaliteiten van Libtayo® kan u vinden via deze link op de website van het Riziv.