...

Leverkanker komt zelden voor bij kinderen. De incidentie van primaire leverkanker bij kinderen en adolescenten wordt geraamd op één op de 2 miljoen per jaar. In ongeveer twee derde van de gevallen gaat het om een HBL en in minder dan 25% van de gevallen om een HCC. De auteurs hebben de langetermijnresultaten geanalyseerd van levertransplantatie bij kinderen met een inoperabel HCC of HBL. De studie werd uitgevoerd bij 40 patiënten (30 met een HBL en 10 met een HCC) bij wie tussen 1997 en 2014 een levertransplantatie was uitgevoerd. De ziektevrije overleving 10 jaar na de transplantatie was 82% in de HBL-groep en 78% in de HCC-groep. De totale 10 jaarsoverleving was 84% in de HBL-groep en 72% in de HCC-groep en de overleving van het transplantaat was 83% in de HBL-groep en 85% in de HCC-groep. Risicofactoren voor een recidief van HBL waren een stadium IV-tumor, ruptuur van de tumor en een hogere leeftijd op het ogenblik van de transplantatie. De kinderen die een recidief van HBL hebben ontwikkeld, hadden ook ongeveer tweemaal langer op de wachtlijst voor transplantatie gestaan dan de kinderen zonder recidief (gemiddeld respectievelijk 31 en 15 dagen, p < 0,01). Belangrijke risicofactoren voor een recidief van HCC waren een hogere leeftijd op het ogenblik van de transplantatie en een gemetastaseerde tumor. De grootte van de tumor, invasie van een bloedvat en de timing van de transplantatie daarentegen correleerden niet met een recidief.