...

Deze studie werd uitgevoerd bij 756 patiënten met een niet-alcoholisch vetlever (NAFLD, non alcoholic fatty liver disease) (n = 145) of een chronische hepatitis C (n = 611). Een HCC dat zich ontwikkelde in een NAFLD, was groter, vaker van het infiltrerende type en werd vaker gediagnosticeerd buiten het kader van een systematische surveillance dan een HCC bij patiënten met een chronische hepatitis C. Slechts ongeveer 50% van de patiënten met een HCC op NAFLD had cirrose tegen nagenoeg alle patiënten met HCC op een chronische hepatitis C. Na correctie voor mogelijke vertekenende factoren was er geen verschil in overleving tussen de twee groepen: 30,2 maanden (25,3-35,2) bij de patiënten met een HCC op NAFLD en 36,9 maanden (32,6-41,1) bij de patiënten met een HCC op chronische hepatitis C (p = 0,33).