...

In die studie werden 790 mannen tussen juli 2006 en december 2012 gerandomiseerd naar docetaxel 6 cycli plus ADT (n = 397) of ADT alleen (n = 393). De levenskwaliteit werd na 3, 6, 9 en 12 maanden geëvalueerd met de FACT-P-schaal (Functional Assessment of Cancer Therapy-Prostate). Het responspercentage bedroeg 90% bij inclusie in de studie, 86% na 3 maanden, 83% na 6 maanden, 78% na 9 maanden en 77% na 12 maanden.In vergelijking met de initiële waarden was de score op de FACT-P-schaal bij de patiënten die de combinatietherapie kregen, significant gedaald na 3 maanden (p < 0,001), maar niet na 12 maanden (p = 0,38). De score op de FACT-P-schaal was na 3 maanden significant slechter bij de patiënten die de combinatietherapie kregen, dan bij de patiënten die alleen ADT kregen (p = 0,02), maar na 12 maanden was de score significant beter (p = 0,04). De verschillen in FACT-P-score tussen de groepen waren nooit groter dan het vooraf gespecificeerde minimale klinisch belangrijke verschil. De patiënten die de combinatietherapie kregen, vertoonden meer chronische vermoeidheid na 3 maanden dan de patiënten die enkel ADT kregen (p < 0,001). Op alle andere tijdstippen waren de scores vergelijkbaar tussen de groepen. In beide groepen waren de scores op de FACT-Taxane mettertijd significant lager dan bij inclusie in de studie (p < 0,001). Er werd na verloop van tijd geen significant verschil in de score op de Brief Pain Inventory waargenomen tussen de groepen.Morgans AK et al. Quality of Life During Treatment With Chemohormonal Therapy: Analysis of E3805 Chemohormonal Androgen Ablation Randomized Trial in Prostate Cancer. DOI: 10.1200/JCO.2017.75.3335 Journal of Clinical Oncology - Online gepubliceerd voor de papieren versie op 9 maart 2018 http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2017.75.3335?journalCode=jco