...

Tot op heden was het erg moeilijk de vermenigvuldiging van stamcellen die leukemie veroorzaken te onderzoeken omdat ze eenmaal buiten het lichaam snel hun karakter van kankerstamcellen verloren. Om dit obstakel te overwinnen deden wetenschappers van de universiteit van Montreal duizenden tests waarbij verschillende chemische producten werden gebruikt. De proeven gebeurden op leukemische stamcellen van patiënten met acute myeloïde leukemie, een van de meest agressieve vormen van bloedkanker. Ze verkregen de cellen via de Banque de cellules leucémiques du Québec van het ziekenhuis Maisonneuve-Rosemont. De mogelijkheid om leukemische stamcellen in vitro te kweken is een essentiële stap in de ontwikkeling van nieuwe behandelingen tegen bloedkanker. Voortaan zal het immers mogelijk zijn de moleculaire mechanismen te bestuderen die de instandhouding en groei van die cellen controleren, evenals hun resistentie tegen chemotherapie. (referentie: Nature Methods, 23 februari 2014, doi:10.1038/nmeth.2847)