...

1.983 patiënten werden gedurende vijf jaar behandeld met letrozole (2,5 mg per os per dag) en een zelfde aantal met placebo. Voldoende follow-upinformatie voor de analyse van de ziektevrije overleving was beschikbaar voor 3.903 patiënten.De mediane follow-up bedroeg 6,9 jaar (IQR 6,1-7,5). In de letrozolegroep was geen significant verbeterde ziektevrije overleving. (339 ziektevrije overlevingsevents werden gerapporteerd in de placebogroep en 292 in de letrozolegroep; hazard ratio 0,85, 95% CI 0,73-0,999; p = 0,048). De schatting van de ziektevrije zevenjaarsoverleving bedraagt 81,3% (95% CI 79,3-83,1) in de placebogroep en 84,7% (82,9-86,4) in de letrozolegroep. De belangrijkste verschillen in het voorkomen van ziektevrije overlevingsevents tussen de placebo- en de letrozolegroep waren recidief op afstand (87 versus 61 events) en contralaterale borstkanker (59 versus 30 events).Tijdens de studieperiode werden 310 overlijdens geregistreerd (146 in de placebogroep en 164 in de letrozolegroep). Er was dus geen significant verschil in algemene overleving met letrozole in vergelijking met placebo (HR 1,15, 95% CI 0,92-1,44; p = 0,22). De 7-jaar algemene overlevingsverwachting bedroeg 92,3% (95% CI 90,9-93,5) voor placebo en 91,8% (90,4-93,0) voor letrozole. Ten gevolge van borstkanker zijn 93 patiënten overleden (47 in de placebogroep, 46 in de letrozolegroep).Informatie over de follow-up van de toxiciteit was beschikbaar voor 1.933 [98%] van de patiënten in de placebogroep en 1.941 [99%] van de patiënten in de letrozolegroep, en was vergelijkbaar in beide groepen.De meest voorkomende graad 3-bijwerkingen waren artralgie (47 [2%] van de 1.933 patiënten in de placebogroep versus 50 [3%] van de 1.941 patiënten in de letrozolegroep) en rugpijn (44 [2%] versus 38 [2%]). De meest voorkomende graad 4-bijwerkingen waren urinaire infectie, hypokaliëmie en linkerventriculaire systolische dysfunctie (telkens vier [<1%]) in de letrozolegroep en trombo-embolie (acht [<1 %]). Use of letrozole after aromatase inhibitor-based therapy in postmenopausal breast cancer (NRG Oncology/NSABP B-42): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Eleftherios P Mamounas, et al. Lancet Oncol 2019; 20: 88-99 Published Online November 30, 2018. http://dx.doi.org/10.1016/ S1470-2045(18)30621-1.