...

De auteurs hebben de gegevens vergeleken van 302 gerandomiseerde fase III-studies met meerdere behandelingsgroepen bij borstkanker (107 studies), prostaatkanker (54 studies), colorectale kanker (36 studies) en longkanker (105 studies) die ze via ClinicalTrials.gov hadden teruggevonden. 249 (82,5%) van die studies werden gefinancierd door de industrie. In het totaal ging het om 262.354 patiënten. Voor elke studie werd het verschil tussen de mediane leeftijd van de patiënten in de studie en de patiënten met eenzelfde kanker in de algemene bevolking bepaald.De mediane leeftijd van de patiënten in alle studies samen was gemiddeld 6,49 jaar lager dan de mediane leeftijd van de patiënten in de algemene bevolking (p < 0,001). Het verschil in mediane leeftijd was groter in studies die werden gefinancierd door de industrie, dan in studies die niet door de industrie werden gefinancierd (- 6,84 vs. - 4,72 jaar (p = 0,002). Er was geen verschil in de mediane leeftijd tussen studies uitgevoerd door een samenwerkende groep en studies die niet in samenwerkingsverband werden uitgevoerd (- 6,24 vs. - 6,57 jaar, p = 0,34).Het verschil in mediane leeftijd was altijd groter in studies waarin patiënten boven een zekere leeftijd werden uitgesloten, dan in studies zonder leeftijdsrestrictie (-10,20 vs. - 5,71 jaar, p = 0,001) en was ook altijd groter in studies waarin enkel patiënten werden gerekruteerd met een prestatiescore van 0 of 1, dan in studies waarin de patiënten niet op dat criterium werden geselecteerd (- 7,40 vs. - 5,35 jaar, p = 0,01).Het verschil in mediane leeftijd was ook groter in studies met een gerichte systemische behandeling en chemotherapie (-7,72 vs. -5,30 jaar, p = 0,01) en was ook groter in studies met een gerichte behandeling die door de industrie werden gefinancierd (-7,94 vs. - 4,33 jaar, p = 0,01).Verder was het verschil in mediane leeftijd groter in studies bij longkanker: - 8,98 jaar. In studies bij borstkanker was het verschil - 7,76 jaar, in studies bij colorectale kanker - 6,96 jaar en in studies bij prostaatkanker + 2,66 jaar (p = 0,001).Het verschil in mediane leeftijd was groter in studies met dan in studies zonder restrictie volgens het moleculaire profiel (- 9,99 vs. - 5,88 jaar, p < 0,001); studies met restrictie volgens het moleculaire profiel werden vaker gefinancierd door de industrie dan studies zonder restrictie (93,3% versus 81,2%, p = 0,045).Bij lineaire-regressieanalyse werd vastgesteld dat het verschil in mediane leeftijd tussen de studiepopulatie en de patiënten in de algemene bevolking mettertijd groter werd (geraamde stijging met 0,19 jaar per jaar) (p = 0,04).Ludmir EB et al. Factors Associated With Age Disparities Among Cancer Clinical Trial Participants. JAMA Oncol. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 3 juni 2019. doi:10.1001/jamaoncol.2019.2055 https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2735267