...

De vorsers hebben de gegevens doorgenomen van 17 patiënten bij wie de diagnose was gesteld tussen 2014 en 2018 en bij wie biopsies waren afgenomen van de huidafwijkingen. 12 patiënten vertoonden een melanoom, drie een spinocellulair carcinoom en twee een niercelcarcinoom. Alle patiënten vertoonden een gemetastaseerde aandoening. De patiënten die in deze studie werden gevolgd, hebben huidafwijkingen ontwikkeld na een mediane periode van vier maanden na het begin van de behandeling met PD-1-antagonisten. Bij één patiënt verschenen de huidafwijkingen meer dan drie jaar later. De huidafwijkingen zijn ontstaan ten vroegste na twee weken behandeling en uiterlijk na 38 maanden.Vijf patiënten hebben reacties op de PD-1-antagonist ontwikkeld toen ze het geneesmiddel niet meer kregen.Wang LL et al. Timing of Onset of Adverse Cutaneous Reactions Associated With Programmed Cell Death Protein 1 Inhibitor Therapy. JAMA Dermatol. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 18 juli 2018. doi:10.1001/jamadermatol.2018.1912; https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/article-abstract/2687546?resultClick=3