...

In deze multicentrische, prospectieve, observationele studie werden bij 2.968 patiënten die een electieve colonresectie ondergingen de gegevens nagegaan gedurende de eerste 60 dagen na de operatie. 1.313 patiënten (44,2%) ondergingen een laparoscopische resectie, 1.655 (55,8%) een klassieke open operatie. De conversie ratio in de laparoscopiegroep bedroeg 13,9%.De univariabele analyse toonde voor laparoscopie een vermindering in mortaliteit (laparoscopie 1,8% >< open 3,3%; p = 0,015), morbiditeit (laparoscopie 23,1% >< open 30,2%; p<0,0001), wondinfectie (laparoscopie 10,2% >< open 15,3%; p < 0,0001), en postoperatieve hospitalisatieduur (laparoscopie zeven dagen >< open negen dagen; p < 0,0001). Bij de multivariabele analyse blijkt laparoscopie een onafhankelijke protectieve factor te zijn voor morbiditeit (OR 0,7; p = 0,004), wondinfectie (OR 0,6; p < 0,0001), en postoperatieve hospitalisatieduur (Effect - 2 dagen; p < 0,0001), in vergelijking met de open heelkunde.Een subanalyse toonde aan dat deze voordelen meer uitgesproken zijn bij 'fraile' patiënten met verhoogd preoperatief risico (ASA III-IV): wondinfectie (laparoscopie 11,8% >< open 18,8%; p = 0,001), morbiditeit (laparoscopie 27,8% >< open 36,8%; p = 0,001), postoperatieve hospitalisatieduur (laparoscopie 7 dagen >< open 10 dagen; p < 0,0001). Dit terwijl er bij patiënten met een laag preoperatief risico enkel een vermindering in postoperatieve hospitalisatieduur wordt weerhouden: wondinfectie (laparoscopie 9,4% >< open 11,6%; p = 0,14), morbiditeit (laparoscopie 20,8% >< open 23,0%; p = 0,27), postoperatieve hospitalisatieduur (laparoscopie 6 dagen >< open 8 dagen; p < 0,0001).Santacruz C. C. et al.: Laparoscopy may decrease morbidity and length of stay after elective colon cancer resection, especially in frail patients: results from an observational real-life study. Surg Endosc (2017) 31:5032-5042. DOI 10.1007/s00464-017-5548-3.