...

De resultaten van de studie werden gepresenteerd op het SABCS 2016. Het primaire eindpunt, de ziektevrije overleving (overleving zonder lokaal, regionaal recidief of recidief op afstand, een tweede primaire kanker en overlijden ongeacht de doodsoorzaak), was beter bij een verdere behandeling met letrozol, maar het verschil was niet significant.Op het SABCS 2019 werden de resultaten gepresenteerd na een follow-up van tien jaar (mediane follow-up 9,3 jaar, n = 3.923). Het verschil in ziektevrije overleving van 16% in het voordeel van letrozol was nu wel significant (aantal gevallen van optreden van een van de items van het samengestelde eindpunt respectievelijk 411 en 479, HR = 0,84, 95% BI 0,74-0,96, p = 0,011). De waarschijnlijkheid van ziektevrije overleving na 10 jaar was 76,1% met letrozol en 72,1% met placebo.De overleving zonder kanker was ook significant beter (daling van het risico op recidief ongeacht het type recidief en op heterolaterale kanker met 26%) en het risico op recidief op afstand was 29% lager, een significant verschil.Er werd echter geen significant verschil in de totale overleving vastgesteld: in het totaal zijn 495 patiënten overleden, 243 in de letrozolgroep en 252 in de placebogroep. De totale overleving na 10 jaar was respectievelijk 86,1% en 85,5%. In het aantal osteoporotische fracturen was geen significant verschil tussen letrozol en placebo (respectievelijk 109 en 100) en er was evenmin een verschil in het aantal gevallen van arteriële trombose (waarschijnlijkheid na 10 jaar respectievelijk 4,7 en 4,1%).Dat wijst er andermaal op dat een goede evaluatie van de risico-batenverhouding wenselijk is om vrouwen met borstkanker in een vroeg stadium te kunnen selecteren die in aanmerking komen voor een langere behandeling met letrozol.EP Mamounas et al. San Antonio Breast Cancer Symposium 2019, 10-14 december 2019(Abstract GS4-01).