...

Meerdere studies hebben het nut aangetoond van ADT in combinatie met radiotherapie bij prostaatkanker met een hoog of intermediair risico. De optimale duur van de ADT was nog niet bekend. Onderzoekers van tien Spaanse universitaire ziekenhuizen hebben daarom een vergelijkende fase 3-studie uitgevoerd bij 355 mannen met een histologisch bewezen adenocarcinoom van de prostaat stadium T1c-T3b, N0, M0 met een intermediair of hoog risico. De patiënten werden gerandomiseerd naar een korte ADT (vier maanden) of een lange ADT (24 maanden extra). De mediane follow-up bedroeg 63 maanden bij de patiënten die een korte ADT hadden gekregen, en 64 maanden bij de patiënten die een lange ADT hadden gekregen. De overleving zonder biochemische ziekte na vijf jaar was significant hoger bij de patiënten die een lange ADT hadden gekregen (90%), dan bij de patiënten die een korte ADT hadden gekregen (81%, p = 0,01). De totale vijfjaarsoverleving was hoger na een lange ADT (95%) dan na een korte ADT (86%) (p = 0,009). Hetzelfde geldt voor de vijfjaarsoverleving zonder metastasen (respectievelijk 94% en 83%, p = 0,01). Het effect van een lange ADT op de ziektevrije overleving, de overleving zonder metastasen en de totale overleving was groter bij de patiënten met een prostaatkanker die een hoog risico inhield. Slechts vijf patiënten zijn gestorven aan prostaatkanker, alle vijf hadden ze een korte ADT gekregen.