...

Deze studie werd uitgevoerd bij 10 280 patiënten met een CRK en 102 800 controlepersonen. De gecorrigeerde odds ratio (OR) voor colorectale kanker bij inname van minstens twee voorschriften voor aspirine in lage dosering of andere niet-steroïdale ontstekingsremmende middelen bedroeg respectievelijk 1,03 (95% betrouwbaarheidsinterval = 0,98 tot 1,09) en 0,94 (95% BI = 0,90 tot 0,98). Langdurig (? 5 jaar) continu gebruik van aspirine in lage dosering correleerde met een daling van het risico op colorectale kanker met 27% (OR = 0,73, 95% BI = 0,54 tot 0,99), terwijl de odds ratio bij langdurige gebruik, continu en niet-continu samen, bijna 1 was. Continu gebruik van niet-steroïdale ontstekingsremmende middelen gedurende 5 jaar of langer ging gepaard met een daling van het risico op colorectale kanker met 30% tot 45%. Het risico daalde het sterkst met COX-2-selectieve NSAID's (OR = 0,57; 95% BI = 0,44 tot 0,74). Problemen bij het gebruik van aspirine of NSAID's bij de preventie van colorectale kanker zijn het risico op maag-darmbloedverlies en het cardiovasculaire risico van NSAID's. Je moet die bijwerkingen afwegen tegen de voordelen van chemopreventie, concluderen de auteurs van de studie.