...

Volgens de geüpdatete resultaten van deze studie bedraagt de 1 jaarsoverleving bij patiënten met een gevorderd melanoom die werden behandeld met lambrolizumab in monotherapie, 81%, alle doseringen samen genomen. Het percentage objectieve respons, alle doseringen samen genomen, verbeterde zelfs tijdens die langere follow-up (41% tegen 38% bij de vorige analyse). Bij sommige patiënten werd nog na 48 en 70 weken een partiële of complete remissie bereikt. 88% van de patiënten met een partiële of volledige remissie vertoonde geen enkel teken van ziekteprogressie op het ogenblik van deze nieuwe tussentijdse analyse van de studie.