...

Hoewel er in die eerste coronagolf minder borstkankerscreening was en behandelingen aangepast werden, bleef de kwaliteit van de zorg hoog, zo blijkt uit de studie waar 46 Europese borstkankercentra met het EUSOMA-certificaat (European Society of Breast Cancer Specialists) aan deelnamen. De resultaten zijn gepubliceerd in European Journal of Cancer. Tijdens de eerste golf waren er 19% minder patiënten en dus ook minder diagnoses in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Volgens van Dam komt dat omdat de screening van borstkanker tijdelijk on hold stond, maar ook door het uitstel van niet-covid-zorg. Ook kwamen veel patiënten niet naar het ziekenhuis omdat ze bang waren om besmet te raken met het coronavirus. Dat was vooral zo bij mensen ouder dan 70 jaar. Hoe ouder, hoe risicovoller het was om ernstig ziek te worden door covid-19. Artsen wogen voortdurend af wat het beste was: de behandeling uitstellen of toch laten doorgaan in het ziekenhuis Van zodra patiënten getest konden worden op covid-19, konden 97% van de centra kankerpatiënten opnieuw veilig opereren. Ook de behandelingen bleven doorgaan, evenwel met aanpassingen, zoals bijvoorbeeld bloedafnames die bij de patiënten thuis gebeurden en nadien telefonisch werden besproken. De uitgestelde zorg leidde maar in een klein aantal gevallen tot iets grotere tumoren en meer aangetaste lymfeklieren bij diagnose. Al is er geen aanwijzing dat dit leidde tot een slechtere prognose. Eén van de aanpassingen die een groot verschil heeft gemaakt, is de telegeneeskunde zoals virtuele informatie-events en videocalls. Er waren ook allerlei apps waarmee ziekenhuizen de gezondheidssituatie van de patiënten thuis konden opvolgen. Ondanks de moeilijke situatie scoorden de centra heel hoog op het vlak van de diagnoses, operaties, bestraling, medicamenteuze systemische behandelingen en de algemene opvolging van patiënten. Daaruit kunnen we besluiten dat de kwaliteit van de zorg even hoog was als in 2019.