...

Een hormoontherapie duurt klassiek 5 jaar. Meerdere studies hebben evenwel aangetoond dat een langere behandeling nog beter is. We beschikken nu over tests waarmee we op het ogenblik van de diagnose kunnen uitmaken welke patiënten een hoog of een laag risico op recidief lopen, zoals OncotypeDx, IHC4 en PAM50-ROR. Er werd echter geen enkele test ontwikkeld voor specifiek gebruik na 5 jaar behandeling. Een internationale groep heeft dat onderzocht uitgaande van de ATAC-studie (Arimidex, Tamoxifen Alone or in Combination), een gerandomiseerde, dubbelblinde fase 3-studie bij vrouwen met een ER+ borstkanker in een vroeg stadium. In die studie werd geopteerd voor OncoTypeDx. "Die test geeft informatie over 16 genetische markers en 5 controlegenen", legde Mitch Dowsett uit. Dowsett et al. hebben 1125 patiënten met een gemiddelde overleving van 10 jaar geëvalueerd. Ongeveer 90% van de patiënten had een HER2- borstkanker en over een periode van 10 jaar hebben 215 vrouwen een recidief ontwikkeld. Maar er zijn verschillen. Tijdens de eerste 5 jaar na de diagnose was het recidiefpercentage hoger bij de HER2+ patiënten. Tijdens de volgende 5 jaar was dat percentage hoger in de HER2- groep. "Bij patiënten met een hoge expressie van hormoonreceptoren was het risico op recidief meer dan tweemaal zo hoog tijdens de volgende periode van 5 jaar: van 5,7% tijdens de eerste 5 jaar tot 13,6% tijdens de volgende 5 jaar." Als de concentratie van hormoonreceptoren aanvankelijk laag was, was er niet zo'n groot verschil in de frequentie van recidief: van 10,3% tot 12,3%.Die resultaten hebben dus belangrijke implicaties voor de behandeling en de follow-up. De vorsers vinden dat we meer aandacht zouden moeten besteden aan die ER+ kankers die zogezegd een laag risico inhouden, omdat het risico op recidief stijgt na 5 jaar, dus na stopzetting van de hormonale behandeling. "We denken te vaak dat als het risico de eerste 5 jaar laag blijft, dat daarna ook zo zal zijn. Onze resultaten wijzen er echter op dat we een onderscheid moeten maken tussen de verschillende groepen." Het zou al helpen als we de patiënten een langere adjuvante behandeling zouden geven. Voorts bewijzen onze bevindingen andermaal het nut van genetische tests zowel bij de start van als tijdens de behandeling om de patiënten te selecteren die de meeste baat zouden vinden bij deze of gene behandeling.