...

De auteurs hebben gezocht naar risicofactoren voor 'klonale hematopoëse', een medisch fenomeen dat wordt gekenmerkt door genetische mutaties in de bloedcellen van patiënten zonder bloedkanker.Vijfentwintig percent van de patiënten in de studie vertoonde een klonale hematopoëse. De vorsers hebben aangetoond dat de incidentie van klonale hematopoëse het hoogst was bij patiënten met schildklierkanker en het laagst bij patiënten met een kiemcelkanker. De incidentie van mutaties was ook hoger bij ouderen: de kans op ontwikkeling van een klonale hematopoëse steeg met 6% per tien jaar boven de leeftijd van 30 jaar. Klonale hematopoëse correleerde ook sterk met roken of gerookt hebben en met radiotherapie.Eén percent van de patiënten met een klonale hematopoëse ontwikkelt een secundaire kanker, vooral bloedkanker, wat driemaal hoger is dan de 0,3% bij de patiënten die bloedkanker hebben gekregen en geen klonale hematopoëse vertoonden.Coombs CC et al. Therapy-Related Clonal Hematopoiesis in Patients with Non-hematologic Cancers Is Common and Associated with Adverse Clinical Outcomes. Cell Stem Cell - Online gepubliceerd voor de papieren versie in augustus 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.stem.2017.07.010. http://www.cell.com/cell-stem-cell/fulltext/S1934-5909(17)30289-8