...

Met de ontwikkeling van gerichte geneesmiddelen en immunotherapie is het aantal inclusiecriteria in klinische studies bij longkanker mettertijd gestegen: van 17 in 1986-1995 tot 28 in 2006-2016.Het aantal inclusiecriteria verschilt ook volgens het ziektestadium: gemiddeld 12 voor longkanker in een vroeg stadium, 21 voor een plaatselijk gevorderde longkanker en 19 voor een gevorderde longkanker. Factoren die statistisch significante invloed hebben gehad op het aantal en de complexiteit van de inclusiecriteria, zijn: concomitante inname van geneesmiddelen, hart-, maag-darm-, bloed-, lever- en nierziekten, ontstekingsziekten en neurologische aandoeningen.De studie toont ook aan dat het vereiste aantal screeningprocedures zoals bloedonderzoeken mettertijd gestegen is. Ondanks oproepen om de processen bij klinische studies bij kanker te rationaliseren en inspanningen om de rekrutering van de patiënten te verbeteren, neemt minder dan 2% van de volwassenen met kanker in de Verenigde Staten deel aan klinische studies.Garcia S et al. Thoracic oncology clinical trial eligibility criteria and requirements continue to increase in number and complexity. Journal of Thoracic Oncology 2017; 12:1; Online gepubliceerd voor de papieren versie. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jtho.2017.07.020. http://www.jto.org/article/S1556-0864(17)30617-2/fulltext