...

In die open studie werden 305 patiënten gerandomiseerd naar pembrolizumab 200 mg om de drie weken gedurende twee jaar (n = 154) of chemotherapie met een platinaverbinding naar keuze van de onderzoeker gedurende vier tot zes cycli (n = 151). De studie werd voortijdig stopgezet op advies van het controlecomité (data and safety monitoring committee). Het controlecomité stemde erin toe om de patiënten die chemotherapie kregen, over te schakelen op pembrolizumab.Voor de update werden de gegevens afgesloten in juli 2017. Op dat ogenblik bedroeg de mediane follow-up 25,2 maanden.De mediane totale overleving was 30,0 maanden in de pembrolizumabgroep en 14,2 maanden in de chemotherapiegroep (HR = 0,63, 95% betrouwbaarheidsinterval = 0,47-0,86). Tijdens de studie zijn 82 patiënten van de chemotherapiegroep overgeschakeld op pembrolizumab. Na correctie bedroeg de gecorrigeerde hazard ratio van totale overleving met pembrolizumab versus chemotherapie 0,49 (95% BI = 0,34-0,69).De onderzoekers concluderen dat een eerstelijnstherapie met pembrolizumab ook bij een langere follow-up de totale overleving verder verbetert in vergelijking met chemotherapie bij patiënten met een gevorderd NSCLC zonder EGFR-/ALK-afwijkingen die nog een behandeling hebben gekregen, ook bij overschakeling van chemotherapie op pembrolizumab.Reck M et al. Updated Analysis of KEYNOTE-024: Pembrolizumab Versus Platinum-Based Chemotherapy for Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer With PD-L1 Tumor Proportion Score of 50% or Greater. Journal of Clinical Oncology 2019. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 8 januari 2019. DOI: 10.1200/JCO.18.00149. http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.18.00149?journalCode=jco