...

Een retrospectieve studie van patiënten met een recidief van kanker van de orofarynx na een initiële behandeling (studies 0129 en 0522 van de Radiation Therapy Oncology Group- RTOG) toont aan dat de totale overleving bij HPV-positieve patiënten hoger is dan bij HPV-negatieve. 2 jaar na een nieuwe behandeling was de totale overleving 54,6% bij de HPV-positieve patiënten en 27,6% bij de HPV-negatieve patiënten. De sterfte was hoger in geval van een verder gevorderd tumorstadium op het ogenblik van de diagnose, minder cycli van cisplatine en een recidief op afstand vs. een lokaal/regionaal recidief. De totale overleving was ook beter bij de HPV-positieve en de HPV-negatieve patiënten die werden geopereerd wegens recidief van de kanker, dan bij de patiënten die geen chirurgie hadden ondergaan. Het effect was groter bij de HPV-positieve dan bij de HPV-negatieve patiënten. In beide groepen recidiveerde de kanker meestal in de longen.