...

De gemiddelde leeftijd bedroeg 56 jaar en 55% van de deelnemers waren van het vrouwelijk geslacht. Meer dan de helft van de deelnemers vermeldde geen verandering in gewicht (55%), 28% vertoonde een gewichtstoename en 15% een vermindering in gewicht.In vergelijking met de groep die gewichtsverandering vertoonde, bemerkte men bij deelnemers met een stabiel gewicht lagere BMI-waarden en minder kans op diabetes. Personen met een stabiel gewicht vertonen eveneens een hogere graad van algemene goede gezondheid (83%), besteden meer tijd aan lichaamsbeweging (79%) en hebben vaker de neiging tot regelmatig alcoholgebruik (93%), maar minder neiging tot roken (10%). In de groep die een gewichtstoename vertoonde, bemerkte men proportioneel meer vrouwen (64%). Bij een mediane follow-up van 7,1 jaar, noteerde men bij de 433.829 deelnemers, 9.214 overlijdens, waarvan er 5.058 (55%) overleden aan kanker en 1.895 (21%) aan cardiovasculaire aandoeningen.In vergelijking met de groep die geen gewichtsverandering vertoonde, waren zowel gewichtsverlies als gewichtstoename geassocieerd met een hoger risico op overlijden ten gevolge van eender welke oorzaak (HR 1,25 [95% CI 1,18-1,32] voor gewichtsverlies en HR 1,08 [95% CI 1,02-1,13] voor gewichtstoename). Gewichtsverlies ging gepaard met een verhoogd risico op overlijden ten gevolge van kanker en cardiovasculaire aandoeningen en dit was eveneens het geval voor gewichtstoename (HR 1,14 [95% CI 1,07-1,22] voor overlijden ten gevolge van kanker en HR 1,27 [95% CI 1,14-1,42] voor overlijden ten gevolge van cardiovasculaire aandoeningen. De onderzoekers noteerden 5.595 overlijdens in de mannelijke populatie (2.812 [50%] overlijdens ten gevolge van kanker en 1.353 [24%] ten gevolge van cardiovasculaire aandoeningen). Gewichtsverlies blijkt een significante risicofactor te zijn voor overlijden ten gevolge van eender welke oorzaak en ten gevolge van cardiovasculaire aandoeningen terwijl gewichtstoename een rol speelde bij overlijden ten gevolge van eender welke oorzaak. In de vrouwelijke populatie constateerde men 3.619 overlijdens (2.246 [62%] overlijdens ten gevolge van kanker en 542 [15%] ten gevolge van cardiovasculaire aandoeningen. Vooral gewichtsverlies was geassocieerd met een verhoogd risico op overlijden ten gevolge van eender welke oorzaak, kanker en cardiovasculaire aandoeningen.Zhang, J., Hayden, K., Jackson, R. et all: Associations of weight changes with all-cause, cancer and cardiovascular mortality: A prospective cohort study. Public Health in Practice 2 (2021) 100065. https://doi.org/10.1016/j.puhip.2020.100065